मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द (Samanarthi Shabd)

Information world
1


मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)- मराठी शब्द प्रतिशब्द आपली मराठी शब्दशक्ती वाढवणे (शब्दसंग्रह) आमच्या मराठी प्रतिशब्द (मराठी सामना शब्द) मालिकेची ही पहिली यादी आहे. ही यादी केवळ मराठी शिकणार्‍या नवशिक्यांसाठीच नाही तर एमपीएससी पीएसआय, एमपीएससी एसटीआय, एमपीएससी सहाय्यक, एमपीएससी राज्य सेवा, महाराष्ट्र तलाठी परीक्षा, जिल्हाधिकारी कार्यालय लिपीक परीक्षा, जिल्हा निवास समिती आणि जि.प. भरती यासारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये गुण वाढविण्यासाठी खेळू शकतात मराठी समानार्थी शब्द .

मराठी समानार्थी शब्द ही यादी विभागीय लेखापाल / लेखापरीक्षकांसाठी देखील उपयुक्त आहे ज्यांना एसएससी (कर्मचारी निवड आयोग) ने निवडले आहे आणि फक्त महाराष्ट्र राज्यात पोस्ट केलेले आहे. विभागाने ठरवलेल्या ठराविक मुदतीत या अधिका  मराठी भाषा प्रवीणता चाचणी मंजुरी अनिवार्य आहे.


एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे ' समानार्थी शब्द ' होय.
समानार्थी शब्द लिहिताना दोन शब्दांमध्ये ( = ) चिन्ह देतात. 

उदाहरणार्थ :-

पुढील वाक्ये नीट वाचा व अधोरेखित शब्दांकडे लक्ष द्या.

१) आजी मला रोज गोष्ट सांगते. 
२) पुस्तकातील नवनवीन कथा वाचण्याचा सईला छंद आहे.
३) राजूची कहाणी ऐकून डोळ्यात पाणी आले.

गोष्ट म्हणजेच कथा म्हणजेच कहाणी.

गोष्ट = कथा = कहाणी 

या सर्व शब्दांचे अर्थ सामान आहेत. म्हणून गोष्ट, कथा, कहाणी  हे समानार्थी शब्द आहेत. 

पुढे पाहूया समानार्थी शब्द.

मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)

 1. सीग = शिग    
 2. सुविधा = सोय 
 3. सुगंध = सुवास, परिमाळ, दरवळ
 4. सूत = धागा, दोनरा
 5. सूर = स्वर
 6. सूर्य = रवी, भास्कर, दिनकर, सविता, मित्र, अरुण, भानु, आदित्य
 7. सोने = सुवर्ण, कांचन, हेम, कनक
 8. सोहळा = समारोप
 9. मदत = सीमा, शिव
 10. हत्ती = गज, पिलू, सारंग, कुंजर
 11. हर्मदाम तवानी = वगैरे
 12. त्र = चढाई
 13. हल्ली चालणे = मंदगती
 14. र्‍हाय = रस्ता
 15. हिकिकत = जसे, सांगितले, कथा
 16. हात = दगड, कर, बाहू
 17. हाक = साद
 18. हरीच = संग्रह
 19. ह = कलां
 20. हिंमत = धैर्य

. पर्यायवाची शब्द -  समानार्थी शब्द व त्यांचे अर्थ

 1. हुरूप = उत्साही
 2. हुबेहूब = तंतोतंत
 3. हुभा = उभा
 4. हेका = हट्ट, योजना
 5. विश्वास = माफी
 6. अनाथ = पोरका
 7. अनर्थ = संकट
 8. अपघात = दुर्घटना
 9. अपेक्षाभंग = हिरमोड
 10. अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम
 11. अभिनंदन = गौरव
 12. अभिमान = गर्व
 13. अभिनेता = नट
 14. अरण्य = वन, जंगल, कानन, विपिन 
 15. अवघड = कठीण
 16. अवचित = एकदम
 17. अवर्षण = दुष्काळ
 18. अविरत = सतत, अखंड
 19. अडचण = समस्या
 20. अभ्यास = सराव, परिपाठ, व्यासंग 

पर्यायवाची शब्द /समानार्थी शब्द

 1. अन्न = आहार, खाद्य
 2. अग्नी = आग, अनल, विस्तव, वन्ही, अंगार, पावक, हुताशन, शिखी
 3. अना = आणि
 4. अगणित = असंख्य, अमर्याद
 5. अचल = शांत, स्थिर
 6. अचंबा = आश्चर्य, नवल
 7. अतिथी = पाहुणा 
 8. अत्याचार = अन्याय
 9. अपराध = गुन्हा, दोष
 10. अपमान = मानभंग
 11. अपाय = इजा 
 12. अही = साप, भुजंग, सर्प, व्याळ, पन्नग, फनी
 13. अश्रू = आसू
 14. अंबर = वस्त्र
 15. अंधार = काळोख, तिमीर, तम
 16. अमृत = पीयूष, सुधा
 17. अहंकार = गर्व
 18. अंक = आकडा
 19. आई = माता, माय, जननी, माउली, जन्मदा, जन्मदात्री
 20. आकाश = आभाळ, गगन, नभ, अंबर, आवकाश, अंतरीक्ष, व्योम, ख, अंतराळ, वियत, वितान
 1. आठवण = स्मरण, स्मृती, सय
 2. आठवडा = सप्ताह
 3. आनंद = हर्ष, तोष, मोद, संतोष, प्रमोद, उल्हास, उद्धव
 4. आजारी = पीडित, रोगी
 5. आयुष्य = जीवन, हयात
 6. आतुरता = उत्सुकता 
 7. आरोपी = गुन्हेगार, अपराधी
 8. आश्चर्य = नवल, अचंबा, विस्मय, अचरथ, आचोज
 9. आसन = बैठक
 10. आदर = मान 
 11. आवाज = ध्वनी, रव 
 12. आवाजमां = आवाजात
 13. आज्ञा = आदेश, हुकूम
 14. आपुलकी = जवळीकता
 15. आपत्ती = संकट
 16. आरसा = दर्पण, मुकुर, आदर्श
 17. आरंभ = सुरवात
 18. आशा = इच्छा
 19. आस = मनीषा
 20. आसक्ती = लोभ

समानार्थी शब्द मराठी

 1. आळशी = कुजर, निरुद्योगी, ऐदी, आळसट
 2. आशीर्वाद = शुभचिंतन
 3. ओंजळभर = अंजूरभर
 4. ओझे = वजन, भार
 5. ओढा = झरा, नाला
 6. ओळख = परिचय
 7. औक्षण = ओवाळणे
 8. अंत = शेवट
 9. अंग = शरीर
 10. अंघोळ = स्नान
 • अंधार = काळोख, तिमिर
 • अंगण = आवार
 • अंगार = निखारा
 • अंतरिक्ष = अवकाश इलाज = उपाय
 • इशारा = सूचना
 • इंद्र = सुरेंद्र, नाकेश, वसाव, सहस्त्राक्ष, वज्रपाणी, देवेंद्र
 • इहलोक = मृत्युलोक
 • ईर्षा = चुरस
 • इच्छा = आकांक्षा, आस, मनीषा, स्पृहा, लिप्सा, अपेक्षा
 • ईश्वर = देव, ईश, निर्जर, परमेश्वर, अलक्ष, सूर, विभूध, अलख, प्रभू, त्रिदश 

  पर्यायवाची, समानार्थी ... - Class Notes

  1. उत्सव = समारंभ, सण, सोहळा
  2. उक्ती = वचन
  3. उशीर = विलंब
  4. <उणीव = कमतरता
  5. उपवन = बगीचा
  6. उदर = पोट
  7. उदास = खिन्न
  8. उत्कर्ष = भरभराट
  9. उपद्रव = त्रास
  10. उपेक्षा = हेळसांड
  11. उठावाची = उठायची
  12. ऊर्जा = शक्ती
  13. ॠण = कर्ज
  14. ॠतू = मोसम
  15. ऋषी = तपस्वी, मुनी, साधू, तापस
  16. एकजूट = एकी, ऐक्य
  17. ऐश्वर्य = वैभव
  18. ऐट = रुबाब, डौल
  19. कथा = गोष्ट, कहाणी, हकिकत
  20. करमणूक = मनोरंजन
 • कठोर = निर्दय
 • कनक = सोने
 • कटी = कंबर
 • कमळ = पंकज, अंबुज, नलिनी, अळत, पद्म, सरोज, अंभोज, अरविंद, राजीव, अब्ज
 • कपाळ = ललाट, भाल, कपोल, निढळ, अलिक
 • कष्ट = श्रम, मेहनत
 • कंजूष = कृपण 
 • काम = कार्य, काज
 • काठ = किनारा, तीर, तट
 • काळ = समय, वेळ, अवधी
 • कान = श्रवण
 • कावळा = काक, एकाक्ष, वायस
 • कालांतराने = दिसामासा
 • काष्ठ = लाकूड
 • कासव = कूर्म, कामट, कमठ, कच्छप, कच्छ
 • किल्ला = गड, दुर्ग
 • किमया = जादू
 • कार्य = काम 
 • समानार्थी शब्द (पर्यायवाची शब्द 

  1. कार्यक्षम = कुशल, दक्ष, निपुण, हुशार
  2. कारागृह = कैदखाना, तुरुंग
  3. कीर्ती = प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती
  4. कुतूहल = उत्सुकता
  5. कुटुंब = परिवार
  6. कुशल = हुशार, तरबेज  
  7. कुत्रा = श्वान 
  8. कुटी = झोपडी
  9. कुचंबणा = घुसमट
  10. कृपण = कंजूष
  11. कृश = हडकुळा
  12. कोवळीक = कोमलता
  13. कोठार = भांडार
  14. कोळिष्टक = जळमट
  15. खण = कप्पा  
  16. खल = नीच, दुष्ट, दुर्जन
  17. खडक = मोठा दगड, पाषाण
  18. खटाटोप = प्रयत्न
  19. खग = पक्षी, विहंग, व्दिज, अंडज, शकुन्त
  20. खड्ग = तलवार

  पर्यायवाची शब्द

  1. खरेपणा = न्यायनीती
  2. ख्याती = कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
  3. खात्री = विश्वास
  4. खाली जाणे = अधोगती 
  5. खाटा करणे = आंबवणे
  6. खिडकी = गवाक्ष
  7. खेडे = गाव, ग्राम 
  8. खोड्या = चेष्टा, मस्करी
  9. गरज = आवश्यकता
  10. गरवार = गर्भवती
  11. गवत = तृण
  12. गरुड = खगेंद्र, खगेश्वर, तार्क्ष्य, वैनतेय
  13. गणपती = लंम्बोदर, गजानन, हेरंब, लक्षप्रद, निधी, धरणीधर, वक्रतुंड
  14. गर्व = अहंकार
  15. गाय = धेनू, गोमाता
  16. गाणे = गीत, गान
  17. गंमत = मौज, मजा
  18. गंध = वास, दरवळ
  19. ग्रंथ = पुस्तक 
  20. गाव = ग्राम, खेडे
  21. गाजावाजा झाला = कीर्ती पसरली
  22. गुन्हा = अपराध
  23. गुलामी = दास्य
  24. गोड = मधुर 

  पर्यायवाची शब्द - A Plus Topper

  1. गोष्ट = कहाणी, कथा
  2. गौरव = सन्मान 
  3. ग्राहक = गिऱ्हाईक
  4. घर = सदन, गृह, निकेतन, आलय, भवन, निवास, धाम, घृह
  5. घरटे = खोपा
  6. घागर = घडा, मडके 
  7. घोडा = अश्व, हय, वारू, तुरंग, वाजी
  8. घोयका = घोळका, जमाव
  9. चव = रुची, गोडी
  10. चरण = पाय, पाऊल
  11. चरितार्थ = उदरनिर्वाह 
  12. चक्र = चाक 
  13. चऱ्हाट = दोरखंड
  14. चाक = चक्र
  15. चंद्र = शशी, रजनीनाथ, इंदू , सुधाकर, निशानाथ, हिमांशू, शशांक, नक्षत्रेष, विधू, सोम
  16. चांदणे = कौमुदी, चंद्रप्रकाश, चंद्रिका, ज्योत्स्ना
  17. चिडीचूप = शांत
  18. चिमुरडी = लहान

  Paryayvachi - पर्यायवाची शब्द

  1. चूक = दोष 
  2. चेहरा = मुख
  3. चौकशी = विचारपूस
  4. छंद = नाद, आवड
  5. छान = सुरेख, सुंदर
  6. छिद्र = भोक
  7. जग = दुनिया, विश्व
  8. जत्रा = मेळा
  9. जन = लोक, जनता 
  10. जमीन = भूमी, धरती, भुई
  11. जंगल = रान 
  12. ज्यातात = जात्यात
  13. जीव = प्राण
  14. जीवन = आयुष्य, हयात
  15. जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय 
  16. झाड = वृक्ष, तरू, पादप, द्रूप, गुल्म, अगम, विटप, शाखी
  17. झोपडी = कुटीर, खोप
  18. झोप = निद्रा 
  19. झोका = झुला
  20. झेंडा = ध्वज, निशाण


  पर्यायवाची शब्द Paryayvachi shabd

  1. झुंझुरका = पहाटेस
  2. टेकडी = हुकडी
  3. ठग = चोर
  4. ठिकाण = स्थान
  5. डोके = मस्तक, शीर्ष, शीर
  6. डोळा = नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्ष, आवळू, अंबक
  7. डोया = डोळा
  8. डोंगर = पर्वत, गिरी
  9. ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र, अंबूद, निरद, पयोद, अब्द, घन
  10. ॠण = कर्ज
  11. तक्रार = गाऱ्हाणे 
  12. तलाव = तडाग, सरोवर, कासार
  13. तळे = तलाव, सरोवर, तडाग
  14. त्वचा = कातडी
  15. तारण = रक्षण
  16. ताणीस्नी = ताणून
  17. ताल = ठेका
  18. तुरंग = कैदखाना, बंदिवास
  19. तुलना = साम्य 
  20. तोंड = तुंड, वक्र, आनन, वदन, मुख
  मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. थट्टा = मस्करी, चेष्टा
  2. थवा = समूह
  3. थोबाड = गालपट  
  4. दगड = पाषाण, खडक
  5. दरवाजा = दार, कवाड
  6. दाम = पैसा 
  7. दृश्य = देखावा 
  8. दृढता = मजबुती
  9. दिवस = दिन, वार, वासर
  10. दिवा = दीप, दीपक
  11. दूध = दुग्ध, पय, क्षिर
  12. द्वेष = मत्सर, हेवा
  13. देव = ईश्वर, विधाता 
  14. देह = तनु, तन, काया, वपू, शरीर
  15. देश = राष्ट्र
  16. देखावा = दृश्य
  17. देखत = बघत, पाहत
  18. दार = दरवाजा
  19. दारिद्र्य = गरिबी
  20. दौलत = संपत्ती, धन 
  21. धरती = भूमी, धरणी
  22. ध्वनी = आवाज, रव
  23. नदी = सरिता, तटिनी, तरंगिणी, जलवाहिनी 

  मराठी समानार्थी शब्द
  (Marathi Samanarthi Shabd)

  मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. अभिनेता= नट 
  2. अचानक = एकदम
  3. अमृत = पीयूष
  4. अपघात = दुर्घटना
  5. अचंबा = आश्चर्य, विस्मय, नवल
  6. अतिथी = पाहुणा
  7. अपरा =  दोष, गुन्हा
  8. अडथळा = आडकाठी, मनाई, मज्जाव 
  9. अमाप = भरपूर, खूप, पुष्कळ, विपुल 
  10. आवाज = नाद, निनाद, रव
  11. आई माता =,जननी, माय, माउली, मातोश्री
  12. आयुष्य = जीवन
  13. आसरा = आश्रय, निवारा
  14. आरसा = दर्पण
  15. आसन= बैठक
  16. आरोप=आळ, तक्रार
  17. आरोग्य= तब्येत, प्रकृती
  18. आज्ञा= आदेश, हुकूम
  19. आकाश= आभाळ, अंबर, नभ, गगन, ख
  20. आनंद= हर्ष, खुशी, समाधान, मोद
  मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. आग्रह= हट्ट, हेका, अट्टाहास
  2. आठवण =सय, स्मृती, स्मरण
  3. ओसाड= उजाड 
  4. ओझे वजन=, भार
  5. ओळख= परिचय
  6. ओढा = नाला, झरा, ओहोळ
  7. अंत = शेवट, अखेर, मृत्यू, मरण
  8. अंग = शरीर, देह, तनू, काया, कुडी, वपु
  9. अंतराळ = अवकाश
  10. “उ”
  11. उक्ती= वचन
  12. उजेड= प्रकाश, तेज
  13. उसळी= उडी
  14. उत्सव= सण, सोहळा, समारंभ
  15. उणीव= कमतरता, न्यूनता
  16. उमेद= उत्साह, हिम्मत, धैर्य
  17. उषा सकाळ,= पहाट, प्रातःकाल, प्रभात, उषःकाल, अरुणोदय
  18. उपहास= मस्करी, थट्टा, चेष्टा
  19. उत्सुक= अधीर, आतुर, उत्कंठित
  20. उपासना= सेवा, भक्ती, पूजा, आराधना

  Paryayvachi Shabd (पर्यायवाची शब्द 

  1. उसंत= सवड, फुरसत
  2. उचै:श्रवा= समुद्रमंथनातून मिळालेला घोडा, १४ रत्नापैकी एक रत्न
  3. इच्छा= आकांशा, कामना
  4. इन्कार= नकार
  5. इमानी= प्रामाणिक, एकनिष्ठ, नेक
  6. इतमाम= थाट, सरंजाम, लवाजमा
  7. इज्जत= अब्रू
  8. इतराजी= नाखुषी, नाराजी
  9. इष्क छंद,= शृंगार, नाद, विषय प्रीती
  10. इष्ट= हितावह, इच्छित
  11. इडापिडा= सर्व दुःख
  12. इंद्र =सुरेंद्र, देवेंद्र, वज्रपाणी, पुरंदर, नाकेश, शक्र
  13. ईर्षा =चुरस
  14. ऋतू= मोसम
  15. ऋण =कर्ज
  16. एकाग्र= एकचित्त, स्थिर, एकतान
  17. एहसान= दया, उपकार, कृपा 
  18. एटकर्णी  =होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे,
  19. जाहीर होणे
  समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. ऐट =नखरा, दिमाख, रुबाब, डौल, ताठा, मिजास 
  2. ऐदी =आळशी, मंद, सुस्त
  3. ऐपत कुवत
  4. ऐक्य एकोपा=, एकी, एकत्व, मिलाफ
  5. ऐषआराम चैन, सुखोपभोग
  6. ऐसपैस= प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद
  7. क्षय= झीज, नाश, ऱ्हास
  8. क्षेम= कुशल, कल्याण, हित
  9. ज्ञान= विद्या
  10. “क”
  11. कष्ट मेहनत, श्रम, परिश्रम
  12. कमळ= कमल, नीरज, पंकज, पद्म, अंबुज
  13. कविता= काव्य, कवन, पद्य
  14. कवच= आवरण, टरफल, आच्छादन
  15. कपाळ= ललाट, कपोल, भाल, निढळ
  16. कथा गोष्ट=, कहाणी, हकिकत
  17. कलावंत =कलाकार
  18. करणी= क्रिया, कृत्य, कृती
  19. कळप= समूह
  20. करुणा= दया

   समानार्थी शब्द
  (Samanarthi Shabd)

   समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. कसरत= व्यायाम, सराव, मेहनत
  2. कड = एखाद्याचा राग शांत करणे 
  3. कल्पना= उपाय, युक्ती, शक्कल, तोड
  4. कपडा= वस्त्र, पट, वसन, अंबर
  5. कळ युक्ती, यंत्र, वेदना, किल्ली, भांडणाचे मूळ
  6. कठीण= अवघड, बिकट
  7. कपट= खोटेपणा, लबाडी, डाव, डावपेच, कावा
  8. करार= वचन, कबुली, ठराव 
  9. कल्याण= हित, क्षेम, कुशल 
  10. कळस= कलश, शिखर, टोक, घुमट
  11. करडा= कठोर, निर्दय, कडक, निष्ठुर 
  12. कबूल= मान्य, संमत, मंजूर, पसंत, अनुकूल
  13. कलागत =लावालावी, भांडण, कळ, वैर 
  14. कणव= कृपा, दया, माया, कीव, करुणा
  15. कन्या= मुलगी, लेक, पुत्री, तनया, तनुजा, सुता
  16. कारस्थान= कट, खल, मसलत 
  17. कासव= कच्छ, कमठ, कूर्म, कच्छप
  18. कान कर्ण=, श्रवणेंद्रिय
  19. कामगिरी= कार्य
  20. काळजी= चिंता, फिकीर, तमा, पर्वा, विवंचना
  समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. कावळा =काक, वायस, एकाक्ष
  2. किनारा= काठ, तट, तीर
  3. किरण= रश्मी, कर, अंशू, मयूख 
  4. किळस= तिरस्कार, तिटकारा, वीट 
  5. किल्ला= गड,दुर्ग, तट, कोट
  6. किंमत= भाव, दर, मोल, मूल्य
  7. किंतु परंतु,= शंका, संशय
  8. कीव दया,= करुणा, कृपा
  9. कील मेख,= खिळा, पाचर
  10. कीर्ती= प्रसिद्धी, ख्याती, नावलौकिक
  11. कुरापत= खोडी
  12. कुटाळी= टवाळी, निंदा, कुचेष्टा, उपहास 
  13. कुभांड= लबाडी, आळ, कारस्थान, कट
  14. कुडी शरीर=, देह, दागिना 
  15. कुत्रा=श्वान 
  16. केस=रोम
  17. कोमल= नाजूक, सुंदर, मऊ, मृदू
  18. को =भुगा, चुरा, भूय, तूस 
  19. कोंब मोड, =अंकुर 
  20. क्रम रांग, =ओळ, अनुक्रम 

   मराठी समानार्थी शब्द
   (Marathi Samanarthi Shabd)


  मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. अपघात = दुर्घटना
  2. अचंबा = आश्चर्य, विस्मय, नवल
  3. अतिथी = पाहुणा
  4. अपरा =  दोष, गुन्हा
  5. अडथळा = आडकाठी, मनाई, मज्जाव 
  6. >
  अमाप = भरपूर, खूप, पुष्कळ, विपुल 
 • आवाज = नाद, निनाद, रव
 • आई माता =,जननी, माय, माउली, मातोश्री
 • आयुष्य = जीवन
 • आसरा = आश्रय, निवारा
 • आरसा = दर्पण
 • आसन= बैठक
 • आरोप=आळ, तक्रार
 • आरोग्य= तब्येत, प्रकृती
 • आज्ञा= आदेश, हुकूम
 • आकाश= आभाळ, अंबर, नभ, गगन, ख
 • आनंद= हर्ष, खुशी, समाधान, मोद
 • आग्रह= हट्ट, हेका, अट्टाहास
 • आठवण =सय, स्मृती, स्मरण
 • ओसाड= उजाड 
 • पर्यायवाची शब्द /समानार्थी शब्द

  1. ओझे वजन=, भार
  2. ओळख= परिचय
 • ओढा = नाला, झरा, ओहोळ
 • अंत = शेवट, अखेर, मृत्यू, मरण
 • अंग = शरीर, देह, तनू, काया, कुडी, वपु
 • अंतराळ = अवकाश
 • उक्ती= वचन
 • उजेड= प्रकाश, तेज
 • उसळी= उडी
 • उत्सव= सण, सोहळा, समारंभ
 • उणीव= कमतरता, न्यूनता
 • उमेद= उत्साह, हिम्मत, धैर्य
 • उषा सकाळ,= पहाट, प्रातःकाल, प्रभात, उषःकाल, अरुणोदय
 • उपहास= मस्करी, थट्टा, चेष्टा
 • उत्सुक= अधीर, आतुर, उत्कंठित
 • उपासना= सेवा, भक्ती, पूजा, आराधना
 • उसंत= सवड, फुरसत
 • उचै:श्रवा= समुद्रमंथनातून मिळालेला घोडा, १४ रत्नापैकी एक रत्न
 • इच्छा= आकांशा, कामना
 • इन्कार= नकार
 • समानार्थी शब्द

  1. इमानी= प्रामाणिक, एकनिष्ठ, नेक
  2. इतमाम= थाट, सरंजाम, लवाजमा
  3. इज्जत= अब्रू
  4. इतराजी= नाखुषी, नाराजी
  5. इष्क छंद,= शृंगार, नाद, विषय प्रीती
  6. इष्ट= हितावह, इच्छित
  7. इडापिडा= सर्व दुःख
  8. इंद्र =सुरेंद्र, देवेंद्र, वज्रपाणी, पुरंदर, नाकेश, शक्र
  9. ईर्षा =चुरस
  10. ऋतू= मोसम
  11. ऋण =कर्ज
  12. एकाग्र= एकचित्त, स्थिर, एकतान
  13. एहसान= दया, उपकार, कृपा 
  14. एटकर्णी  =होणे एखादी गोष्ट बोलणारा व ती ऐकणारा या दोघांच्या पलीकडे तिसऱ्या माणसास ती कळणे,
  15. ऐट =नखरा, दिमाख, रुबाब, डौल, ताठा, मिजास 
  16. ऐदी =आळशी, मंद, सुस्त
  17. ऐक्य एकोपा=, एकी, एकत्व, मिलाफ
  18. ऐषआराम चैन, सुखोपभोग

  समानार्थी शब्द

  मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. ऐसपैस= प्रशस्त, विस्तीर्ण, अमर्याद
  2. क्षय= झीज, नाश, ऱ्हास
  3. क्षेम= कुशल, कल्याण, हित
  4. ज्ञान= विद्या
  5. “क”
  6. कष्ट मेहनत, श्रम, परिश्रम
  7. कमळ= कमल, नीरज, पंकज, पद्म, अंबुज
  8. कविता= काव्य, कवन, पद्य
  9. कवच= आवरण, टरफल, आच्छादन
  10. कपाळ= ललाट, कपोल, भाल, निढळ
  11. कथा गोष्ट=, कहाणी, हकिकत
  12. कलावंत =कलाकार
  13. करणी= क्रिया, कृत्य, कृती
  14. कळप= समूह
  15. करुणा= दया
  16. कसरत= व्यायाम, सराव, मेहनत
  17. कड > एखाद्याचा राग शांत करणे 
  18. कल्पना= उपाय, युक्ती, शक्कल, तोड
  19. कपडा= वस्त्र, पट, वसन, अंबर
  20. कळ युक्ती, यंत्र, वेदना, किल्ली, भांडणाचे मूळ
  मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. कठीण= अवघड, बिकट
  2. कपट= खोटेपणा, लबाडी, डाव, डावपेच, कावा
  3. करार=  वचन, कबुली, ठराव 
  4. कल्याण= हित, क्षेम, कुशल 
  5. कळस= कलश, शिखर, टोक, घुमट
  6. करडा= कठोर, निर्दय, कडक, निष्ठुर 
  7. कबूल= मान्य, संमत, मंजूर, पसंत, अनुकूल
  8. कलागत =लावालावी, भांडण, कळ, वैर 
  9. कणव= कृपा, दया, माया, कीव, करुणा
  10. कन्या= मुलगी, लेक, पुत्री, तनया, तनुजा, सुता
  11. कारस्थान= कट, खल, मसलत 
  12. कासव= कच्छ, कमठ, कूर्म, कच्छप
  13. कान कर्ण=, श्रवणेंद्रिय
  14. कामगिरी= कार्य
  15. काळजी= चिंता, फिकीर, तमा, पर्वा, विवंचना
  16. कावळा =काक, वायस, एकाक्ष
  17. किनारा= काठ, तट, तीर
  18. किरण= रश्मी, कर, अंशू, मयूख 
  19. किळस= तिरस्कार, तिटकारा, वीट 
  20. किल्ला= गड,दुर्ग, तट, कोट

  समानार्थी शब्द


  मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. किंमत= भाव, दर, मोल, मूल्य
  2. किंतु परंतु,= शंका, संशय
  3. कीव दया,= करुणा, कृपा
  4. कील मेख, =  खिळा, पाचर
  5. कीर्ती= प्रसिद्धी, ख्याती, नावलौकिक
  6. कुरापत= खोडी
  7. कुटाळी= टवाळी, निंदा, कुचेष्टा, उपहास 
  8. कुभांड= लबाडी, आळ, कारस्थान, कट
  9. कुडी शरीर=, देह, दागिना 
  10. कुत्रा=श्वान 
  11. केस=रोम
  12. कोमल= नाजूक, सुंदर, मऊ, मृदू
  13. कोंब मोड, =अंकुर 
  14. क्रम रांग, =ओळ, अनुक्रम 

  पर्यायवाची शब्द /समानार्थी शब्द

  1. खचित =  नक्कीच, निश्चित, खात्रीशीर
  2. खबर बातमी, =   वार्ता, माहिती, संदेश
  3. खटारा =   बैलगाडी, छकडा
  4. खजील =   शरमलेला, लज्जित, शरमिंदा, ओशाळा
  5. खलाशी =   नावाडी, कोळी, नाखवा, खारवा
  6. खटका = = भांडण, कलह, वाद, तंटा, झगडा
  7. खटला =   भांडण, परिवार, कुटुंब, कज्जा
  8. खग पक्षी, =   पाखरू, द्विज, विहंग, अंडज
  9. खरा सच्चा, =   सत्यवादी, प्रामाणिक
  10. खट्याळ
  11. खोडकर,  =  उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड
  12. खेद =   दुःख, वैषम्य, विषाद
  13. खेडे गाव, ग्राम  =  खेडूत गावकरी, ग्रामस्थ
  14. खुळचट =  बावळट, भोळसट,
  15.  खुळा =  खुशी आनंद, प्रसन्नता, संतोष, समाधान, तोष
  16. खुळा वेडा, =   मूर्ख, बावळा, अक्कलशून्य
  17. खंड ग्रंथ, अध्याय =
  समानार्थी शब्द (Synonyms)
  मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. गणपती = विनायक, वक्रतुंड, गणेश, एकदंत, लंबोदर, विघ्नहर्ता, गौरीसुत, गजानन 
  2.   गरुड खगेश्वर, खगेंद्र
  3. गरीब लाचार =, दुबळा, दीन, रंक, पामर
  4. गरम= उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त
  5. गरज =
  6. आवश्यकता=, जरुरी, निकड
  7. गवई= गायक
  8. गयावया= विनवणी, काकुळती, याचना
  9. गस्त =राखण, रखवाली, पहारा
  10. गदारोळ= ओरड, गोंधळ, दंगा, हुल्लड
  11. गबाळा= बावळट, अजागळ, बावळा
  12. गाय =गो, धेनू
  13. गाव= खेडे, ग्राम
  14. गुन्हा= अपराध
  15. गुलाम= दास
  16. गीत =गाणे, कवन, पद
  17. गोष्ट =कहाणी, कथा, हकिकत, सांगी
  18. गोपाळ= कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया, मोहन, गोविंद
  19. गोत =कुळ, पिढी, गोत्र, वंश
  20. गोड =मधुर
  21. गोषवारा= तात्पर्य, सारांश, संक्षेप
  22. गोंगाट=
  23. गोंधळ, गलका, गलबला
  24. गौरव= सन्मान
  25. गंमत =मजा, मौज
  26. ग्रंथ =पुस्तक

  समानार्थी शब्द (Synonyms)

  मराठी समानार्थी शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)
  1. घर =गृह, निवारा, सदन, निवास, निकेतन, भवन, आलय, धाम, आयतन
  2. घन =जलद, ढग, मेघ, पायोधर
  3. घडामोड= व्यवहार, उलथापालथ, फेरफार
  4. घडी =रचना, संच, बस्तान
  5. घास =गवत, चारा, तृण
  6. घाव =वार, आघात, प्रघात, तडाखा
  7. घाट =घडण, ठेवण, रचना, आकार
  8. घाई =गडबड, तातडी, त्वरा, जलदी
  9. घोडा= अश्व, वारू, तुरग, हय, वाजी
  10. चंचल अस्थिर,= उतावळा, अधीर, स्वैर
  11. चंद्र = चंद्रमा, इंदू, सोम, शशांक, निशानाथ, शशी, रजनीनाथ
  12. चांदणे = चंद्रिका, ज्योत्स्ना, कौमुदी
  13. चांगले = सुंदर, मनोहर
  14. चांदी = रूपे, रजत 
  15. चिंता = फिकीर, काळजी, विवंचना
  16. चौकशी=  विचारपूस 

  समानार्थी शब्द (Synonyms)


  समानार्थी शब्द | 5000+ पर्यायवाची शब्द
  1. चपळ= हुशार, चलाख, वेगवान, तल्लख
  2. चव= रुची, स्वाद, आस्वाद
  3. चप्पल= पादत्राण, जोडा, वहाण, पायताण
  4. चकणा= तिरळा, काना, तिरपा, तीरवा
  5. चक्र = चाक 
  6. चवचाल= कशीही वागणारी, स्वैर्य वर्तणूक असलेली
  7. चबुतरा= ओटा, कट्टा, उंचवटा, चौथरा
  8. चाचणी= तपासणी, परीक्षा, पारख
  9. चाकर = गुलाम, सेवक, गडी, नोकर, दास
  10. चाणाक्ष== चलाख, चंट, चतुर, हुशार
  11. चिवट = वातड, चामट, चिकट 
  12. चिलट= मच्छर, डास
  13. चिळकांडी =पिचकारी, चिपनळी
  14. चिल्लीपिल्ली= बालबच्ची, पोरे, मुलेबाळे, कच्चीबच्ची
  15. चुटपुट= हुरहुर, काळजी
  16. चूप= शांत, गप्प, स्तब्ध
  17. चूर  =गुंग, मग्न, गर्क, रममाण, तल्लीन
  18. चेपणे = आवळणे, दाबणे 
  19. चेहरा = मुख, तोंड, रूप, चर्या, तोंडवळा, मुद्रा, वदन
  20. चंगळ = पुष्कळ, मुबलक, विपुल

  समानार्थी शब्द


  समानार्थी शब्द | 5000+ पर्यायवाची शब्द
  1. जय= यशस्वी, विजय, यश, सफल, सिदधी
  2. जल =पाणी, नीर, तोय, जीवन, उदक, सलील
  3. जगनियं =जगाचे नियंत्रण करणारा
  4. जवळ =नजीक, निकट, समीप, सन्निध
  5. जलद= लवकर, शीघ्र, ताबडतोब, त्वरेने
  6. जरब =धाक, दरारा, वचक, दहशत 
  7. जमीन= धरती, भू, भूमी, भुई, धरणी, धरित्री 
  8. जाड= लठ्ठ, स्थूल 
  9. जागा= ठिकाण, स्थान, स्थळ
  10. जागरूक= दक्ष, जागृत 
  11. जिणे =जीवन, आयुष्य, अस्तित्व, जीवित, हयात
  12. जीव= प्राण
  13. जुना= पुरातन, प्राचीन, जीर्ण 
  14. जुलूम= छळ, अन्याय, अत्याचार, बळजोरी
  15. जंगल= वन, रान, अरण्य, कानन, विपिन

  समानार्थी शब्द  समानार्थी शब्द | 5000+ पर्यायवाची शब्द
  1. पाणी = जल 
  2. नदी = सरिता 
  3. आई = माता 
  4. जंगल = वन 
  5. ढग = मेघ 
  6. मित्र = दोस्त 
  7. पवन = वारा 
  8. दिन = दिवस 
  9. रात्र = निशा 
  10. झाड = वृक्ष 
  11. सागर = समुद्र 
  12. अनाथ = पोरका
  13. अनर्थ = संकट
  14. अपघात = दुर्घटना
  15. अपेक्षाभंग = हिरमोड
  16. अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम
  17. अभिनंदन = गौरव
  18. अभिमान = गर्व
  19. अभिनेता = नट
  20. अरण्य = वन, जंगल, कानन
  21. अवघड = कठीण
  22. अवचित = एकदम
  23. अवर्षण = दुष्काळ
  24. अविरत = सतत, अखंड
  25. अडचण = समस्या
  26. अभ्यास = सराव
  27. अन्न = आहार, खाद्य 
  28. अग्नी = आग
  29. अचल = शांत, स्थिर
  30. अचंबा = आश्चर्य, नवल
  31. अतिथी = पाहुणा
  32. अत्याचार = अन्याय
  33. अपराध = गुन्हा, दोष
  34. अपमान = मानभंग
  35. अपाय = इजा
  36. अश्रू = आसू
  37. अंबर = वस्त्र
  38. अमृत = पीयूष
  39. अहंकार = गर्व
  40. अंक = आकडा
  41. आई = माता, माय, जननी, माउली
  42. आकाश = आभाळ, गगन, नभ, अंबर
  43. आठवण = स्मरण, स्मृती, सय
  44. आठवडा = सप्ताह
  45. आनंद = हर्ष
  46. आजारी = पीडित, रोगी
  47. आयुष्य = जीवन, हयात
  48. आतुरता = उत्सुकता
  49. आरोपी = गुन्हेगार, अपराधी
  50. आश्चर्य = नवल, अचंबा
  51. आसन = बैठक
  52. आदर = मान
  53. आवाज = ध्वनी, रव
  54. आज्ञा = आदेश, हुकूम
  55. आपुलकी = जवळीकता
  56. आपत्ती = संकट
  57. आरसा = दर्पण
  58. आरंभ = सुरवात
  59. आशा = इच्छा
  60. आस = मनीषा
  61. आसक्ती = लोभ
  62. आशीर्वाद = शुभचिंतन
  63. इलाज = उपाय
  64. इशारा = सूचना
  65. इंद्र = सुरेंद्र
  66. इहलोक = मृत्युलोक
  67. ईर्षा = चुरस
  68. उत्सव = समारंभ, सण, सोहळा
  69. उक्ती = वचन
  70. उशीर = विलंब
  71. उणीव = कमतरता
  72. उपवन = बगीचा
  73. उदर = पोट
  74. उदास = खिन्न
  75. उत्कर्ष = भरभराट
  76. उपद्रव = त्रास
  77. उपेक्षा = हेळसांड
  78. ऊर्जा = शक्ती
  79. ॠण = कर्ज
  80. ॠतू = मोसम
  81. एकजूट = एकी, ऐक्य
  82. ऐश्वर्य = वैभव
  83. ऐट = रुबाब, डौल
  84. ओझे = वजन, भार
  85. ओढा = झरा, नाला
  86. ओळख = परिचय
  87. औक्षण = ओवाळणे
  88. अंत = शेवट
  89. अंग = शरीर
  90. अंघोळ = स्नान
  91. अंधार = काळोख, तिमिर
  92. अंगण = आवार
  93. अंगार = निखारा
  94. अंतरिक्ष = अवकाश
  95. कथा = गोष्ट, कहाणी, हकिकत
  96. कठीण = अवघड
  97. कविता = काव्य, पद्य
  98. करमणूक = मनोरंजन
  99. कठोर = निर्दय
  100. कनक = सोने

  मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द

  1. कटी = कंबर
  2. कमळ = पंकज
  3. कपाळ = ललाट
  4. कष्ट = श्रम, मेहनत
  5. कंजूष = कृपण
  6. काम = कार्य, काज
  7. काठ = किनारा, तीर, तट
  8. काळ = समय, वेळ, अवधी
  9. कान = श्रवण
  10. कावळा = काक
  11. काष्ठ = लाकूड
  12. किल्ला = गड, दुर्ग
  13. किमया = जादू
  14. कार्य = काम
  15. कारागृह = कैदखाना, तुरुंग
  16. कीर्ती = प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती
  17. कुतूहल = उत्सुकता
  18. कुटुंब = परिवार
  19. कुशल = हुशार, तरबेज 
  20. कुत्रा = श्वान
  21. कुटी = झोपडी
  22. कुचंबणा = घुसमट
  23. कृपण = कंजूष
  24. कृश = हडकुळा
  25. कोवळीक = कोमलता
  26. कोठार = भांडार
  27. कोळिष्टक = जळमट
  28. खण = कप्पा
  29. खडक = मोठा दगड, पाषाण
  30. खटाटोप = प्रयत्न
  31. खग = पक्षी
  32. खड्ग = तलवार
  33. खरेपणा = न्यायनीती
  34. ख्याती = कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
  35. खात्री = विश्वास
  36. खाली जाणे = अधोगती
  37. खिडकी = गवाक्ष
  38. खेडे = गाव, ग्राम
  39. खोड्या = चेष्टा, मस्करी
  40. गरज = आवश्यकता
  41. गवत = तृण
  42. गर्व = अहंकार
  43. गाय = धेनू, गोमाता
  44. गाणे = गीत, गान
  45. गंमत = मौज, मजा
  46. गंध = वास, दरवळ
  47. ग्रंथ = पुस्तक
  48. गाव = ग्राम, खेडे
  49. गुन्हा = अपराध
  50. गुलामी = दास्य
  51. गोड = मधुर
  52. गोणी = पोते
  53. गोष्ट = कहाणी, कथा
  54. गौरव = सन्मान
  55. ग्राहक = गिऱ्हाईक
  56. घर = सदन, गृह, निकेतन, आलय
  57. घरटे = खोपा
  58. घागर = घडा, मडके
  59. घोडा = अश्व, हय, वारू
  60. चव = रुची, गोडी
  61. चरण = पाय, पाऊल
  62. चरितार्थ = उदरनिर्वाह
  63. चक्र = चाक
  64. चऱ्हाट = दोरखंड
  65. चाक = चक्र
  66. चंद्र = शशी, रजनीनाथ, इंदू
  67. चिंता = काळजी
  68. चिडीचूप = शांत
  69. चिमुरडी = लहान
  70. चूक = दोष
  71. चेहरा = मुख
  72. चौकशी = विचारपूस
  73. छंद = नाद, आवड
  74. छान = सुरेख, सुंदर
  75. छिद्र = भोक
  76. जग = दुनिया, विश्व
  77. जत्रा = मेळा
  78. जन = लोक, जनता
  79. जमीन = भूमी, धरती, भुई
  80. जंगल = रान
  81. जीव = प्राण
  82. जीवन = आयुष्य, हयात
  83. जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय
  84. झाड = वृक्ष, तरू
  85. झोपडी = कुटीर, खोप
  86. झोप = निद्रा
  87. झोका = झुला
  88. झेंडा = ध्वज, निशाण
  89. ठग = चोर
  90. ठिकाण = स्थान
  91. डोके = मस्तक, शीर्ष, शीर
  92. डोळा = नेत्र, नयन, लोचन
  93. डोंगर = पर्वत, गिरी
  94. ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र
  95. ॠण = कर्ज
  96. तक्रार = गाऱ्हाणे
  97. तळे = तलाव, सरोवर, तडाग
  98. त्वचा = कातडी
  99. तारण = रक्षण
  100. ताल = ठेका

  मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द

  1. तुरंग = कैदखाना, बंदिवास
  2. तुलना = साम्य
  3. थट्टा = मस्करी, चेष्टा
  4. थवा = समूह
  5. थोबाड = गालपट 
  6. दगड = पाषाण, खडक
  7. दरवाजा = दार, कवाड
  8. दाम = पैसा
  9. दृश्य = देखावा
  10. दृढता = मजबुती
  11. दिवस = दिन, वार, वासर
  12. दिवा = दीप, दीपक
  13. दूध = दुग्ध, पय
  14. द्वेष = मत्सर, हेवा
  15. देव = ईश्वर, विधाता
  16. देश = राष्ट्र
  17. देखावा = दृश्य
  18. दार = दरवाजा
  19. दारिद्र्य = गरिबी
  20. दौलत = संपत्ती, धन
  21. धरती = भूमी, धरणी
  22. ध्वनी = आवाज, रव
  23. नदी = सरिता
  24. नजर = दृष्टी
  25. नक्कल = प्रतिकृती
  26. नमस्कार = वंदन, नमन
  27. नातेवाईक = नातलग
  28. नाच = नृत्य
  29. निश्चय = निर्धार
  30. निर्धार = निश्चय
  31. निर्मळ = स्वच्छ
  32. नियम = पद्धत
  33. निष्ठा = श्रद्धा
  34. नृत्य = नाच
  35. नोकर = सेवक
  36. परिश्रम = कष्ट, मेहनत 
  37. पती = नवरा, वर
  38. पत्र = टपाल
  39. पहाट = उषा
  40. परीक्षा = कसोटी
  41. पर्वा = चिंता, काळजी
  42. पर्वत = डोंगर, गिरी, अचल
  43. पक्षी = पाखरू, खग, विहंग
  44. प्रकाश = उजेड
  45. प्रवास = सफर, फेरफटका, पर्यटन
  46. प्रवासी = वाटसरू
  47. प्रजा = लोक
  48. प्रत - नक्कल
  49. प्रदेश = प्रांत
  50. प्रवास = यात्रा  
  51. प्राण = जीव
  52. पान = पत्र, पत्ता
  53. प्रासाद = वाडा
  54. पाखरू = पक्षी
  55. पाऊल = पाय, चरण
  56. पाऊलवाट = पायवाट
  57. प्रार्थना = स्तवन
  58. प्रामाणिकपणा = इमानदारी
  59. प्रारंभ = सुरुवात, आरंभ
  60. प्रेम = प्रीती, माया, जिव्हाळा
  61. प्रोत्साहन = उत्तेजन
  62. पाऊस = वर्षा, पर्जन्य
  63. पाणी = जल, नीर, तोय, उदक
  64. पिशवी = थैली
  65. पुस्तक = ग्रंथ
  66. पुतळा = प्रतिमा, बाहुले
  67. पुरातन = प्राचीन
  68. पृथ्वी = धरणी, जमीन, वसुंधरा, वसुधा
  69. फलक = फळा 
  70. फांदी शाखा
  71. फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम
  72. बदल = फेरफार, कलाटणी
  73. बर्फ = हिम
  74. बहीण = भगिनी
  75. बक्षीस = पारितोषिक, पुरस्कार
  76. बाग = बगीचा, उद्यान, वाटिका
  77. बासरी = पावा
  78. बेत = योजना
  79. बाळ = बालक
  80. बाप = पिता, वडील, जनक
  81. बादशाहा = सम्राट
  82. बुद्धी = मती
  83. ब्रीद = बाणा 
  84. भरवसा = विश्वास
  85. भरारी = झेप, उड्डाण
  86. भव्य = टोलेजंग
  87. भाट = स्तुतिपाठक
  88. भारती = भाषा, वैखरी
  89. भांडण = तंटा
  90. भाळ = कपाळ
  91. भाऊ = बंधू, सहोदर
  92. भेसळ = मिलावट
  93. भेदभाव = फरक
  94. भोजन = जेवण 
  95. मदत = साहाय्य
  96. ममता = माया, जिव्हाळा, वात्सल्य
  97. मन = चित्त, अंतःकरण
  98. मजूर = कामगार
  99. महिना = मास
  100. महिला = स्त्री, बाई, ललना
  101. मजूर = कामगार
  102. मस्तक = डोके, शीर, माथा

  शब्दसमानार्थी शब्द
  उपेक्षाहेळसांड
  कुशलहुशार,
  अपेक्षाभंगहिरमोड
  बर्फहिम
  लोभहाव
  र्हासहानी
  हातहस्त,
  आनंदहर्ष
  कृशहडकुळा
  हेकाहट्ट,
  सूरस्वर
  वृत्तीस्वभाव
  सफाईस्वच्छता
  निर्मळस्वच्छ
  आठवणस्मरण,
  शर्यतस्पर्धा
  अंघोळस्नान
  ठिकाणस्थान
  महिलास्त्री,
  भाटस्तुतिपाठक
  प्रार्थनास्तवन
  रूपसौंदर्य
  वेशसोशाख
  सुविधासोय
  साथीसोबती,
  कनकसोने
  नोकरसेवक
  सवलतसूट
  इशारासूचना
  सुगंधसुवास,
  सोनेसुवर्ण
  छानसुरेख,
  सुंदरसुरेख
  इंद्रसुरेंद्र
  प्रारंभसुरुवात,
  आरंभसुरवात
  सुवाससुगंध,
  रेखीवसुंदर,सुबक
  हद्दसीमा,शीव
  मदतसाहाय्य
  संध्याकाळसायंकाळ,सांज
  तुलनासाम्य
  शक्तीसामर्थ्य
  हाकसाद
  नदीसरिता
  अभ्याससराव
  बादशाहासम्राट
  थवासमूह


  सागरसमुद्र,सिंधू,
  उत्सवसमारंभ,सण
  सोहळासमारंभ
  अडचणसमस्या
  काळसमय,वेळ,
  वेळसमय
  यशसफलता
  प्रवाससफर
  आठवडासप्ताह
  गौरवसन्मान
  घरसदन
  अविरतसतत,अखंड
  संतसज्जन,साधू
  दौलतसंपत्ती
  सायंकाळसंध्याकाळ
  आपत्तीसंकट
  अनर्थसंकट
  कुत्राश्वान
  कानश्रवण
  कष्टश्रम,मेहनत
  निष्ठाश्रद्धा
  अंतशेवट
  शिवारशेत,वावर
  सेवाशुश्रूषा
  आशीर्वादशुभचिंतन
  शाळुंकाशिविलिंग
  शेतशिवार,वावर
  सजाशिक्षा
  अचलशांत.स्थिर
  चिडीचूपशांत
  चंद्ररजनीनाथ
  अंगशरीर
  लाजशरम
  वैरीशत्रू
  सामर्थ्यशक्ती,बळ
  ऊर्जाशक्ती
  ऐश्वर्यवैभव
  शास्त्रज्ञवैज्ञानिक
  झाडवृक्ष,तरू
  विश्रांतीविसावा
  वैषम्यविषाद
  भरवसाविश्वास
  खात्रीविश्वास
  विसावाविश्रांती
  लग्नविवाह
  उशीरविलंब
  विनंतीविनवणी
  वीजविद्युर
  शाळाविद्यालय
  चौकशीविचारपूस


  युक्तीविचार,
  गंधवास
  वारावात,पवन,
  प्रासादवाडा
  प्रवासीवाटसरू
  वितरणवाटप
  वाद्यवाजप
  अंबरवस्त्र
  पाऊसवर्षा,पर्जन्य
  अरण्यजंगल,कानन
  रान,अरण्य,कानन
  ओझेवजन,भार
  उक्तीवचन
  नमस्कारवंदन
  आसक्तीलोभ
  जनलोक,जनता
  प्रजालोक
  साहित्यलिखाण
  काष्ठलाकूड
  चिमुरडीलहान
  लाटलहर
  कपाळललाट
  युद्धलढाई,संग्राम
  योद्धालढवय्या
  ऐटरुबाब
  रक्तरुधिर
  चवरुची,गोडी
  देशराष्ट्र
  जंगलरान
  वातावरणरागरंग
  मार्गरस्ता,वाट
  सूर्यरवी,भास्कर
  रणांगणरणभूमी
  खडकमोठा दगड
  संधीमोका
  जत्रामेळा
  ढगमेघ,जलद
  इहलोकमृत्युलोक
  चेहरामुख
  भेसळमिलावट
  महिनामास
  वाटमार्ग
  ममतामाया
  क्षमामाफी
  अपमानमानभंग
  आदरमान
  आईमाता,माय,
  मानवतामाणुसकी
  डोकेमस्तक,शीर्ष
  थट्टामस्करी,चेष्टा


  करमणूकमनोरंजन
  द्वेषमत्सर,हेवा
  बुद्धीमती
  मौजमजा,गंमत
  दृढतामजबुती
  हळू चालणेमंदगती
  छिद्रभोक
  जमीनभूमी,धरती
  धरतीभूमी,धरणी
  भारतीभाषा,वैखरी
  व्याख्यानभाषण
  कोठारभांडार
  उत्कर्षभरभराट
  बहीणभगिनी
  आसनबैठक
  बाळबालक
  ब्रीदबाणा
  स्त्रीमहिला,ललना
  वेळूबांबू
  बागबगीचा
  उपवनबगीचा
  भाऊबंधू,
  बदलफेरफार,
  फलकफळा
  भेदभावफरक
  स्फूर्तीप्रेरणा
  प्रेमप्रीती,माया
  जीवप्राण
  पुरातनप्राचीन
  प्रदेशप्रांत
  कीर्तीप्रसिद्धी,लौकिक
  स्तुतीप्रशंसा
  खटाटोपप्रयत्न
  सकाळप्रभात,
  मुलुखप्रदेश
  पुतळाप्रतिमा,बाहुले
  नक्कलप्रतिकृती
  विरोधप्रतिकार
  अनाथपोरका
  गोणीपोते
  उदरपोट
  दामपैसा
  ग्रंथपुस्तक
  फूलसुमन, कुसुम
  मुलगापुत्र,सुत
  म्होरक्यापुढारी,नेता
  अमृतपीयूष
  आजारीपीडित,रोगी
  बापपिता,वडील
  अतिथीपाहुणा


  दगडपाषाण,खडक
  बासरीपावा
  बक्षीस
  पारितोषिक,पुरस्कार
  पाऊलवाटपायवाट
  चरणपाय,पाऊल
  पाऊलपाय,चरण
  पक्षीखग,विहंग
  मंगलपवित्र
  डोंगरपर्वत
  कुटुंबपरिवार
  रात्ररजनी,यामिनी
  निश्चयनिर्धार
  कठोरनिर्दय
  झोपनिद्रा
  अंगारनिखारा
  छंदनाद,आवड
  नातेवाईकनातलग
  नृत्यनाच
  आश्चर्यनवल,अचंबा
  पतीनवरा
  राजानरेश
  अभिवादनवंदन,प्रणाम
  अभिनेतानट
  शहरनगर
  आवाजध्वनी
  झेंडाध्वज,निशाण
  हिंमतधैर्य
  गायधेनू,गोमाता
  सूतधागा,दोरा
  पृथ्वीजमीन,वसुंधरा
  संपत्तीदौलत,संपदा
  व्यवसायधंदा
  मैत्रीदोस्ती
  मित्रसखा,सवंगडी
  चूकदोष
  चऱ्हाटदोरखंड
  शरीरदेह
  राष्ट्रदेश
  दृश्यदेखावा
  मंदिरदेऊळ,देवालय
  नजरदृष्टी
  देखावादृश्य
  अवर्षणदुष्काळ
  अपघातदुर्घटना
  जगदुनिया,विश्व
  दूधदुग्ध,पय
  दिवादीप,दीपक
  दिवसदिन,वार
  गुलामीदास्य
  दरवाजादार,कवाड

  आरसादर्पण
  दारदरवाजा
  शिक्षादंड,शासन
  पिशवीथैली
  शीणथकवा
  शीतलथंड,गार
  उपद्रवत्रास
  मुखतोंड,चेहरा
  गवततृण
  तळेसरोवर,तडाग
  खड्गतलवार
  हुबेहूबतंतोतंत
  भांडणतंटा
  मस्तकडोके,शीर,माथा
  पर्वत
  डोंगर,गिरी,अचल
  तालठेका
  स्थान
  ठिकाण,वास,ठाव
  भव्यटोलेजंग
  पत्रटपाल
  कुटीझोपडी
  भरारीझेप,उड्डाण
  झोकाझुला
  स्वच्छताझाडलोट
  ओढाझरा,नाला
  विद्याज्ञान
  भोजनजेवण
  आयुष्यजीवन,हयात
  प्राणजीव
  किमयाजादू
  आपुलकीजवळीकता
  कोळिष्टकजळमट
  पाणीतोय,उदक
  श्वापदजनावर
  विश्वजग
  सावलीछाया
  सावलीछाया
  ठगचोर
  मुद्राचेहरा,मुख
  खोड्याचेष्टा,मस्करी
  स्पर्धाचुरस,शर्यत
  ईर्षाचुरस
  सिनेमाचित्रपट
  मनचित्त,अंतःकरण
  पर्वाचिंता,काळजी
  शीलचारित्र्य
  चक्रचाक
  हल्लाचढाई
  चाकचक्र
  शंकरचंद्रचूड
  कुचंबणाघुसमट

  घागरघडा,मडके
  गावग्राम,खेडे
  पुस्तकग्रंथ
  अभिनंदनगौरव
  कथा
  कहाणी,हकिकत
  हकिकतगोष्ट,कहाणी
  मिष्टान्नगोडधोड
  आरोपी
  गुन्हेगार,अपराधी
  अपराधगुन्हा,दोष
  गाणेगीत,गान
  ग्राहकगिऱ्हाईक
  खेडेगाव
  थोबाडगालपट
  तक्रारगाऱ्हाणे
  खिडकीगवाक्ष
  मानगळा
  अहंकारगर्व
  अभिमानगर्व
  दारिद्र्यगरिबी
  वेगगती
  किल्लागड,दुर्ग
  घरटेखोपा
  उदासखिन्न
  सचोटीखरेपणा
  रागसंताप,चीड
  कोवळीककोमलता
  तुरंगबंदिवास
  कारागृहकैदखाना,तुरुंग
  सिंहकेसरी
  कंजूषकृपण
  झोपडीकुटीर,खोप
  ख्यातीकीर्ती,प्रसिद्धी
  काठकिनारा,तीर,तट
  कविताकाव्य,पद्य
  अंधारकाळोख,तिमिर
  चिंताकाळजी
  कामकार्य,काज
  मजूरकामगार
  मजूरकामगार
  कार्यकाम
  त्वचाकातडी
  कावळाकाक
  गोष्टकहाणी
  परीक्षाकसोटी
  मेहनतकष्ट,श्रम,परिश्रम
  श्रमकष्ट,मेहनत
  परिश्रमकष्ट,मेहनत
  हितकल्याण
  ॠणकर्ज
  ॠणकर्ज
  .


  मराठी समानार्थी शब्द - पर्यायवाची शब्द (Marathi Samanarthi Shabd)  

  झरा =निर्झर 
  झगडा= भांडण, तंटा, वाद, कलह, झुंज, संघर्ष 
  झरने =वाहणे, झिरपणे, पाझरने
  झाड= वृक्ष, तरु, द्रुम, पादप, रुख
  झेप= उडी, उड्डाण, सूर
  झोप= निद्रा
  झोका= झोपाळा, झुला, दोला
  झोपडी= कुटीर, खोप
  झीट =भोवळ, मूर्च्छा, घेरी
  झुकणे= वाकणे, कलणे
  झंझावात= वादळ, तुफान, वावटळ
  झुंज= युद्ध, लढा, संघर्ष, संग्राम, संगर
  झुंबड= गर्दी, दाटी, जमाव
  झेंडा = ध्वज, पताका, निशाण
   

  समानार्थी शब्द

  समानार्थी शब्द | 5000+ पर्यायवाची शब्द

  अरण्यजंगल, कानन, वन, विपिन, रान, अटवी
  अश्वतुरंग, घोडा, वारू, वाजी, हय, तुरंगम
  अमृतसुधा, पियुष
  अनलअग्नी, विस्तव, पावक, वन्ही, वैश्वानर
  आमूलाग्रमुळापासून शेंड्यापर्यंत
  आईजननी, मे, माऊली, माता, मातोश्री, जन्मदात्री
  अहीसर्प, साप, भुजंग
  अर्जुनभारत, पार्थ, धनंजय, किरीट, फाल्गुन
  आणशपथ
  आळशीकामचुकार, ऐदी, मंद, सुस्त, कुचर, निरुद्योगी, उठवळ, उठाळ,
  आगत्यानेस्वागतशील दृष्टीने
  अभ्यासव्यासंग, सराव, परिपाठ
  अवहेलनाअपमान
  अक्षयन संपणारा
  अस्तमावळणे, शेवथोने
  आनंदसंतोष, हर्ष, प्रमोद, तोष, मोड
  कपाळललाट, कपोल,निढळ, अलिक, भाल
  उतारूप्रवासी, यात्रिक, यात्रेकरू
  उदरनिर्वाहचरितार्थ
  उंटउष्टर, उष्ट्र
  कृष्णकन्हैया, मुरलीधर, देवकीपुत्र, वासुदेव, कान्हा, मुरारी, विष्णूचा
  ऊनलोकर, उर्ण
  ऐतोबाकाम न करणारा
  अंबरआकाश, नभ, आभाळ, गगन, अवकाश, अंतरीक्ष, अंतराळ, तारांगण
  खूणचिन्ह, निशाणी, संकेत चिन्ह
  खगपक्षी, द्विज, विहंग, शकुंत
  काळोखअंधार, तिमिर, तम
  कृपणकंजूष, हिमटा , कोमटा, चिक्कू, खंक
  कुरूपआकाररहित, बेढब, विद्रूप
  खजिनातिजोरी, भांडार, कोश, द्रव्यनिधी
  आश्चर्यअचंबा, नवल, विस्मय
  आहारखाद्य, भोजन
  आठवणस्मृती, स्मरण
  अभिषेकअभिषव, अभिशेष
  अभिनवअंगविक्षेप, हावभाव
  आकांक्षाइच्छा
  आमरणमरेपर्यंत
  अमितअमर्याद, असंख्य, अगणित
  अर्थभावार्थ, मतलब, उद्देश, हेतू, भाव, तात्पर्य, अभिप्राय
  आस्थाआदर, जिव्हाळा, आपुलकी, अगत्य
  ईश्वरपरमेश्वर, प्रभू, देव, अलक, अलक्ष, आनंदघन, ईश
  अंगनास्त्री
  इंद्र
  अभिमानमोहीम
  चंद्रनिशानाथ, विधू, शशांक, शशी, सोम,
  इच्छाआशा, मनीषा, अपेक्षा, वासना, आकांक्षा, आरजू
  किरणकर, रश्मी, अंशू, मयुख
  कावळाकाक, वायस, एकाक्ष
  उपनयनमुंज
  उत्कर्षवाढ, संपन्नता, भरभराट
  क्रीडाखेळ, मौज, मनोरंजन, विहार, विलास
  किंकरदास, सेवक
  कोकीळकोयल, पिक, कोगुल
  खलवध, हत्या
  खचढीग, थर, गंज, रास
  गणपतीगणेश, गजानन, विघ्नहर्ता, गणराय,
  कमालराजीव, पद्म, नलिनी, सरोज, पंकज,
  गरजआवश्यकता, निकड, जरुरी
  कासवकमठ, कूर्म, कच्छ, कच्छप
  डौलऐट, दिमाख, रुबाब
  ढगमेघ, घन, आर्द्र, पयोधर, जलद, अभ्र,
  गर्वअहंकार
  घरभवन, सदन, गृह, निकेतन, आलय,
  तोंडमुख, तुंड, आनन, वदन
  तलवारसमशेर, खड्ग
  त्वेषस्फुरण, आवेश
  तारुण्यजवानी, ज्वानी, यौवन
  जलपाणी, जीवन, नीर, उदक, सलिल
  चांदणेचंद्रिका, जोत्स्ना, कौमुदी
  चवताळणेचिडणे, रागावणे
  देऊळमंदिर, देवालय, रूळ
  जीवनआयुष्य, पाणी, जल
  झुंबडगर्दी, दाटी, खच
  धूर्तलबाड, भांडखोर, चलाख, कावेबाज,
  निष्णातनिपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज,
  डोकेमस्तक, माथा, शीर, शीर्ष
  नमस्कारनमन, वंदन, प्रणिपात, अभिवादन
  नदीसरिता, तरंगिणी, तटिनी
  नोकरसेवक, दास, चाकर, आर्यिक, उलिंग
  पत्नीअर्धांगिनी, बायको, कांता, दारा, जाया,
  पोरकानिराधार, आई बाप नसलेला
  प्रगल्भगंभीर, शहाणा, प्रौढ
  प्रेमलोभ,अनुराग, प्रीती
  पोपटरावा, राघू, शुक
  बापजनक, वडील, जन्मदाता, पिता
  ब्राम्हणविप्र
  बळताकद, शक्ती, जोर, सामर्थ्य
  बाणसायक, तीर, शर
  बागउपवन, उद्यान, बगीचा
  काळजीफिकीर, आस्था, चिंता, कळकळ
  गरुडखगेश्वर, खगेंद्र, वैनतेय, द्विजराज
  गौरवअभिनंदन, सन्मान
  तलावतडाग, कासार, सरोवर, तटाक, सारस
  ताकतशक्ती, बळ
  घासग्रास, कवळ
  जमीनभूमी, भुई, भू
  जरबधाक, दबदबा, दरर, वाचक, दहशत
  देहतन, शरीर, तनू, काया, वपू
  दैत्यदानव, राक्षस, असुर
  देवपरमेश्वर, ईश्वर, अमर, सुर, ईश
  दुधक्षीर, दुग्ध, पय
  दिवसदिन, वासर, वार, अह
  धनुष्यधनू, चाप, कमटा, कोदंड, कार्मुक
  धनद्रव्य, पैसा, संपदा, संपत्ती, दौलत
  झाडवृक्ष, पादप, तरु, अगं, द्रुम, shakhi
  डोळानयन, चक्षु, नेत्र, लोचन, अक्ष, आवळू
  पूजाअर्चा, सेवा, अर्चन
  नवरापती, वल्लभ, धव, भ्रतार, कांत, भर्ता
  पर्वतअचल, नग, गिरी, अद्रि, शैल
  परिपत्यपराभव, शिक्षा, दंड
  फुलसुमन, पुष्प, सुम, कुसुम
  पृथ्वीधरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भू, भूमी,
  प्रासादमंदिर, वाडा
  प्रघातरिवाज, पद्धत, चाल, रिती
  पक्षीअंडज, पाखरू, खग, विहंग, विहग, द्विज
  बिकटअवघड, कठीण
  ब्रम्हदेवप्रजापती, विधी, विरंची, कमलासन, ब्रम्हा, चतुरानन
  पुढारीनायक, नेता, अग्रणी
  पार्वतीभवानी, उमा, दुर्गा, कन्याकुमारी
  पुरुषनर, मर्द
  भांडणतंटा, झगडा, कलह
  वानरमाकड, मर्कट, कपी, शाखामृग
  वारापवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू, वात,
  मित्रस्नेही, सखा, सोबती, दोस्त, सवंगडी
  विष्णूरमापती, रमेश, चक्रपाणी, अच्युत, केशव, नारायण, माधव,
  महामहान, मोठा
  मुलगातनुज, आत्मज, तनय, सुत, पुत्र, नंदन
  मुलगीनंदिनी, कन्या, तनुजा, सुता, दुहिता,
  यज्ञहोम, मख, याग
  युद्धसंग्राम, समर, संगर, लढाई
  वेदनाकळ, दु:ख, व्यथा, यातना, शूळ
  वस्त्रअंबर, वसन, कपडा, पट
  वल्लरीवेळ, लता, लतिका
  शंकररुद्र, महेश, भालचंद्र, चंद्रशेखर, महादेव, सदाशिव, कैलाशनाथ,
  रागीटकोपी, संतापी, कोपिष्ट
  लक्ष्मीरमा, कमला, इंदिरा, वैष्णवी, श्री
  शत्रूदुश्मन, वैरी, रिपु, अरी
  सोनेकांचन, हेम, हिरण्य, कनक, सुवर्ण
  स्त्रीनारी, अबला, महिला, वनिता, ललना
  सनातनीकर्मठ, जुन्या रूढी व परंपरांना चिकटून
  सह्याद्रीसह्यगिरि, सह्याचल
  सिंहपंचानन, वनराज, मृगराज, केसरी, मृगेंद्र
  सुंदरमनोहर, अभिराम, सुरेख, रमणीय, रम्य
  होडीनौका, नाव, तर
  पायचरण, पद, पाद
  पान पर्ण, पत्र, पल्लव
  बेडूकमंडूक, दर्दुर
  भाऊबाधू, भ्राता, सहोदर
  भांड खोरकळाम, कलभांड, कलागती, कलागत्या, कलाझंगडी, कलांट
  भरभराटउत्कर्ष, चलती, समृद्धी
  विहारभ्रमण, सहल, क्रीडा
  माणूसमानव, मनुज, मनुष्य
  मासामत्स्य, मीन
  वीजबिजली, तडित, चपला, विद्युत
  रस्तामार्ग, वाट, पथ
  रागक्रोध, संताप, तोष, कोप, त्वेष
  राजानरेंद्र, भूपती, नरेश, भूपाल, नृप
  रात्रयामिनी, निशा, रजनी
  रक्तअसुंत, असू, रुधिर, शोणित
  रयतजनता, प्रजा
  शेषवासुकी, अनंत
  सुर्यभानू, दिनकर, मित्र सविता, रवि, आदित्य, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर,
  सकलसर्व, अखिल, सगळा, समस्त,
  समुद्रसिंधू, सागर, उदधि, अंबुधी, पयोधी,
  हत्तीनाग, गज, सारंग, कुंजर
  हातबहू, भुज, पाणि, कर, हस्त
  हरीणसारंग, कुरंग, मृग
  सुरुवातप्रारंभ, आरंभ, आदी
  हृदयअंतर, अंतकरण, हिरित
  हुशारचतुर, चलाख, तरबेज, कसबी,
  पैसादम
  आकाशवाणीनभोवाणी
  कटीकंबर
  खळदुर्जन
  मिठीआवड
  व्युत्पत्तीउगम
  वर्मरहस्य
  अपत्यमुल
  पक्षपातअसमदृष्टी
  मुखस्तंभगप्प राहणारा
  कांतीसतेजत्वचा
  मिश्किलखोडकर
  ललाटीकपाळी
  गडणीमैत्रीण
  अहर्निशीरात्रंदिवस
  विहितउचित
  विवंचनाकाळजी
  राबतावर्दळ
  तोरारुबाब
  क्षुद्रसामान्य
  आयव्ययजमाखर्च
  तमोगुणीशीघ्रकोपी
  वैरणज्वारीचीताटे
  प्रमेयसिद्धांत
  वराहडुक्कर
  निबरबोथट झालेला
  अभिजातउच्च दर्जाचा
  अम्लापशुद्ध
  भरतीपुढे जाने
  शिणगारसाजशृंगार
  हिरमोडविरस
  अनुरक्त प्रेमात पडलेली
  पांथस्तवाटसरू
  पिकलं पानवृद्धत्व
  ओहोटीमागे जाने
  भाकडदुध न देणारे
  हमखासखात्रीने
  मनमुरादमनसोक्त
  फटकळस्पष्टवक्तेपणा
  कामिनीस्त्री, नारी
  जीव आत्मा
  अनुरागप्रेम
  ओशाळणेलाजणे, शरमने
  स्वीयस्वत:चे कामासाठी
  कपिलाषष्ठीचादुर्मिळ योग
  न्मतमस्तवाल
  परिहारनिवारण
  देखणेसुंदर
  सरमाडबाजरीची ताटे
  उत्कंठाउत्सुकता
  अवकाळीअवेळी
  अभिवृद्धीउत्कर्ष
  अनुचितअयोग्य
  दंभढोंग
  मक्षिकामाशी
  नवोढानववधू
  तोळंबा धष्टपुष्ट, लंबक, तुळई

  मराठी समानार्थी शब्द
  (Marathi Samanarthi Shabd)


  समानार्थी शब्द | 5000+ पर्यायवाची शब्द
  सायंकाळ = संध्याकाळ
  सावली = छाया
  बोला = सोबती, मित्र, मित्र, सखा
  स्तुती = प्रशंसा
  चांधा = चुरस, शर्यत, होड, पैज
  स्थान = स्थान, वास, स्थान
  स्त्री = बाई, महिला, लोल
  संध्याकाळ = सायंकाळ, सांज
  स्फूर्ती = प्रेरणा
  स्वच्छता = सभालोट
  सुवास = सुगंध, परिपत्रक, दर
  सुंदर = सुरेख, रमणीय, मनोहर, साल
  सागर = समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, दर्या, अर्णव
  सावली = छाया
  सामर्थ्य = आवाज, बळ
  साहित्य = लेखन
  सेवा = शुश्रूषा
  सिनेमा = नाटक, बोलपट
  सिंह = समेरी, मृदराज, वनराज  समानार्थी शब्द | 5000+ पर्यायवाची शब्द

  निकड – गरज, जरूरी, लकडा
  निका – चांगला, पवित्र, योग्य, शुद्ध
  निमंत्रण – अवतण, आमंत्रण, बोलावण
  पंगत – भोजन, रांग, ओळ
  पत्नी – भार्या, बायको, अर्धांगी, अस्तुरी
  पान – पर्ण, पत्र, दल
  परंपरा – प्रथा, पद्धत, चाल, रीत
  प्रभात – उषा, पहाट, प्रात:काल
  पाठ – नियम, धडा, पुन्हा-पुन्हा म्हणने, पार्श्वभाग
  पार्वती – उमा, दुर्गा, गौरी, भवानी
  पुष्प – कुसुम, सुमन, फूल
  पिता – जनक, तीर्थरुप, बाप, वडील
  प्रताप – शौर्य, बहादुरी, पराक्रम, सामर्थ्य
  पुरुष – मर्द, नर, मनुष्य
  पाखरू – पक्षी, खग, द्विज, विहंग
  पुरातन – जुनाट, प्राचीन, पूर्वीचा
  प्रख्यात – ख्यातनाम, प्रसिद्ध, नामांकित
  पाय – चरण, पाऊल, पद
  पोपट – शुक, रावा, राघू, कीर
  प्रौढ – प्रगल्भ, घीट, शहाणा
  प्रवाह – पाझर, धार, प्रस्त्रव
  फाकडा – माणीदार, हुशार, ऐटबाज, रुबाबदार
  फट – चीर, खाच, भेग
  फोड – सूज, फुगलेला भाग, फुगारा
  फरक – अंतर, भेद  मराठी व्याकरणामध्ये सर्व स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत आवशयक असलेल्या समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd या घटकाचा आपण याठिकाणी अभ्यास केला आहे.
  स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना परीक्षेच्या दृष्टीने मराठी व्याकरण या विषयाच्या अभ्यासात समानार्थी शब्द | samanarthi shabd या घटकाला अत्यंत महत्व आहे.त्याची तयारी करताना खालील समानार्थी शब्द आपल्या निश्चितच उपयोगी पडतील. मराठी भाषेतील 400 पेक्षा जास्त समानार्थी शब्दांचा समावेश खालील यादीमध्ये करण्यात आला आहे.

  अनुक्रमणिका  / INDIEX

  पाठ कविता स्वाध्याय LINK
  01: वेगवशता Click Now
  02: रोज मातीत Click Now
  03: आयुष्य... आनंदाचा उत्सव Click Now
  04: रे थांब जरा आषाढघना Click Now
  05: वीरांना सलामी Click Now
  * आत्मविश्वासासारखी शक्ती नाही Click Now
  06: रंग माझा वेगळा Click Now
  07: विंचू चावला Click Now
  08: रेशीमबंध Click Now
  09: समुद्र कोंडून पडलाय Click Now
  10: दंतकथा Click Now
  11: आरशातली स्त्री Click Now
  12: रंगरेषा व्यंगरेषा Click Now
  * जयपूर फूटचे जनक Click Now

  Post a Comment

  1Comments

  Post a Comment