Letter Writing In Marathi With Examples | पत्रलेखन


पत्रलेखन - मराठी | Letter Writing in marathi

पत्रलेखन-आपल्या मनातील भावना, विचार, मते मुद्देसूदपणे, सुसंबद्ध पद्धतीने अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत लिखित
स्वरूपात पोहोचवण्याचे उत्तम माध्यम म्हणजे पत्रलेखन होय.
यापूर्वीच्या इयत्तांमध्ये अनौपचारिक व औपचारिक पत्रलेखनाचे काही प्रकार तुम्ही अभ्यासले आहेत.

पत्रलेखन ही एक कला आहे ज्यात आपण आपल्या मनाची भावना शब्दांद्वारे व्यक्त करतो. कधीकधी असे होते जेव्हा आपण व्यक्तीस आपल्या मनात उद्भवलेल्या विचारांचे आणि भावना व्यक्त करू शकत नाही, तर आम्ही त्या भावना आणि विचारांना पत्राने सहजपणे व्यक्त करू शकतो.शब्दांद्वारे शब्दांद्वारे व्यक्त केलेले भाव नेहमी आपल्यासोबत असतात. हृदयाशी जोडण्यासाठी, माहितीचे देवाणघेवाण करणे, समाजात जागरुकता पसरविणे आणि प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

आपण जितके वारंवार आपल्याला हवे तितके अक्षरे वाचू आणि जितक्या वेळा शक्य तितके आनंद घेऊ.आजही, दूरसंचार क्रांतीमुळे मोबाईल डिव्हाइसेसमुळे तथापि, पत्रांचे महत्त्व कमी झाले नाही. आजही, घनिष्ठ संबंध जतन करण्यासाठी सरकारी आणि व्यवसायासाठी पत्र आवश्यक आहेत. म्हणूनच पत्र हे अभिव्यक्तीचे एक शक्तिशाली आणि सुलभ माध्यम आहे.

पत्र लेखन मराठी प्रकार -

(१) वैयक्तिक पत्र -
(२) विनंती पत्र -
(3) व्यवसाय पत्र -
(4)) अधिकृत पत्र -
(5) औपचारिक पत्र लेखन मराठी (6) कौटुंबिक पत्र लेखन मराठी (7) शासकीय पत्र लेखन मराठ
पत्र लिहिण्यासाठी महत्वाच्या गोष्टीः मराठी पत्र कसे लिहावे
(1) ज्यासाठी पत्र लिहिले आहे, शिष्टाचार शब्द वापरावेत. (2) हृदयाच्या अभिव्यक्ती पत्रात दिसल्या पाहिजेत. (3) पत्राची भाषा सुलभ आणि सुस्पष्ट असावी. (4) निरुपयोगी गोष्टी पत्रात लिहू नयेत, फक्त मुख्य विषयावरच गोष्टी लिहिल्या जातात. (5) पत्रामधील हेतू स्पष्ट करण्यासाठी छोट्या शब्दांचा वापर करावा. (6) पत्र लिहिल्यानंतर पुन्हा ते वाचले पाहिजे. (7) पत्र प्राप्तकर्त्याचे वय, नाते आणि योग्यता लक्षात घेऊन भाषेचा वापर केला पाहिजे. (8) अनावश्यक विस्तार नेहमीच टाळावा. (9) पत्रात लिहिलेला लेख स्वच्छ व स्वच्छ असावा. (10) प्रेषक आणि प्राप्तकर्त्याचा पत्ता स्पष्टपणे लिहिला जावा.


* कृतिपत्रिकेत एखादी सूचना, आवाहन, निवेदन, जाहिरात इत्यादी प्रकारांपैकी एक कृती दिलेली असेल,

ती कृती समजून घेऊन तुम्हांला पत्रलेखन करायचे आहे.

पत्रलेखनाचा विषय (निवेदन), सूचना, जाहिरात, बातमी इत्यादींपैकी एक.
कृतीच्या आकलनावरून पत्रलेखन.कृतीतील सर्व मुद्दे लेखनात येणे आवश्यक.

पत्राच्या विषयानुरूप प्रभावी भाषाशैली.
 1. औपचारिक .
 2. (व्यावहारिक) .
 3. अनौपचारिक .
 4. (घरगुती, कौटुंबिक) .
 5. मायना व विषय .
 6. मुख्य मजकूर समारोप .
 7. विषयानुरूप मांडणी .
 8. ज्यांना पत्र पाठवायचे त्यांचा .
 9. पत्ता (लिफाफ्यासह) .
 10. पत्र पाठवणाऱ्याचा .
 11. पत्ता व दिनांक .

औपचारिक पत्रप्रारूपाचे प्रमुख घटक


स्वपरिचय, मागणी व तक्रार या औपचारिक पत्रप्रकारांचा यावर्षी आपण अभ्यास करणार आहोत.
पत्रलेखनाचे

औपचारिक पत्राची मांडणी

१. पत्राच्या सुरुवातीला उजव्या कोपऱ्यात पत्र लिहिणाऱ्याचे नाव, हुद्दा, पिनकोडसह पत्ता, दिनांक,
ई-पत्ताही असावा.
२. डावीकडे योग्य मायना लिहावा. संबंधित व्यक्तीचे नाव, हुद्दा, पत्ता लिहावा.
३. कृतीत विशेषनाम असेल तरच ते लिहावे. अन्यथा प्रति, प्रेषक याठिकाणी ‘अ. ब. क.’ असा उल्लेख
करावा.
४. औपचारिक पत्रात पत्राचा ‘विषय’ लिहिणे आवश्यक आहे.
५. महोदय/महोदया असे लिहून पत्रलेखनास सुरुवात करावी.
६. शेवटी योग्य ते संबोधन वापरून समारोप करावा.

संबंधित विषयासाठी स्व-परिचय पत्र तयार करा. अभिनव विद्यालय, लातूर. आंतरशालेय क्रीडास्पर्धा क्रीडास्पर्धेतील कबड्डी संघात प्रवेश मिळणेबाबत

क्रीडा विभाग प्रमुख स्वपरिचय पत्राचे मुद्दे


(१) संपूर्ण नाव            (६) शैक्षणिक पात्रता
(२) पत्ता                    (७) इतर आवडणारे खेळ
(३) संपर्क क्रमांक       (८) गतवर्षी प्राप्त केलेले यश
(४) जन्मतारीख
(५) उंची- वजन

मराठी पत्र कसे लिहावे -

१. पत्रे साहित्याचा विद्या मानली जातात, याचा अर्थ असा आहे की मानवी समाजात राहताना, त्यांच्या भावना आणि विचार इतरांना सांगण्यासाठी अक्षरे वापरली जातात. म्हणून, व्यवसाय, सामाजिक, कार्यालयाशी संबंधित कल्पना पत्रांद्वारे व्यक्त केल्या जातात.

२. मित्र व कुटूंबाशी नातेसंबंध पत्राद्वारे स्थापित केले जाऊ शकतात. त्यांच्याद्वारे मानवी प्रेम, सहानुभूती, संताप व्यक्त केला जाऊ शकतो.

3. Office. ऑफिस आणि व्यवसायात छापील स्वरूपात पत्रे वापरली जातात तेव्हा छापील फॉर्मची अक्षरे जतन केली जाऊ शकतात.

4. Ters. विद्यार्थ्यांच्या जीवनात पत्रेही खूप महत्त्वाची असतात. विद्यार्थ्याला रजा घ्यावी, माफी मागावी, शाळा सोडली पाहिजे, शिष्यवृत्ती घ्यावी, एखादा व्यवसाय निवडावा, नोकरी मिळावी यासाठी पत्राची आवश्यकता आहे.

5. Social. सामाजिक संबंध पत्राद्वारे दृढ होतात. पत्र भविष्यातील दस्तऐवज देखील म्हटले जाऊ शकते.पत्रलेखन

मराठी पत्र नमुना

मराठी पत्र लेखन / Marathi Patralekhan/ शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्याकरिता मुख्याध्यापकांना पत्र

 

कौटुंबिक पत्र, सारांशलेखन १०वी


पत्रलेखन आराखडा कसा असतो ? विनंती पत्र | तक्रार पत्र| अभिनंदन पत्र| मागणी पत्र कसे लिहावे ?

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url